ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities
De ondernemer is de verkoper/opdrachtnemer De afnemer is de koper/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of aan wil gaan.

Overeenkomst
De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst van kunst in opdracht een aanbetaling te vragen. De hoogte is maximaal 30% van de totaalprijs.

De ondernemer is gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst anders is afgesproken.

Aansprakelijkheid
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals: MEUBELS: Het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan houtvocht. Het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden. Extreme veranderingen in het luchtvochtigheidpercentage c.q. van de temperatuur in de betreffende ruimte. Het gebruik van onjuiste reinigingsmiddelen.

Betaling
Elke overeenkomst van koop en verkoop geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling netto bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bankrekening.
Het product wordt pas verstuurd als de klant de rekening heeft betaald.

Goed om te weten
Alle producten zijn met de hand gemaakt en er is gebruik gemaakt van ‘werkende’ materialen zoals (gebruikt) hout. Het kan dus zijn dat er nog materialen krimpen of uitzetten, dit ligt ook aan de ruimte waarin ze komen te staan: vochtig of droog, warm of koud.
Elk meubel wordt met de uiterste zorg gemaakt. Hout is en blijft echter een natuurproduct! Om die reden is Lexclusief niet aansprakelijk voor het eventueel optreden van kieren, scheuren en krimpnaden in het hout bijvoorbeeld ontstaan door o.a: – inwerking van warmtebronnen zoals haarden, CV en zon. – veranderingen in de luchtvochtigheid of de temperatuur in de betreffende ruimte.

Verlichting
de verlichting/lampen die ik maak, worden geleverd met lamp. Als deze vervangen moet worden, dan alleen vervangen door led- of spaarlamp, dit i.v.m. de warmteafgifte van een ‘gewone’ gloeilamp (en het hoger stroomverbruik daarvan)

Verzenden
Wilt u het gekochte product laten verzenden dan gaat dat in overleg hoe dit het beste kan, verzendkosten zijn voor de koper en er zit geen garantie op producten mochten ze onderweg beschadigen of stuk gaan.

Klachtenregeling
Voor klachten kun je bellen of mailen naar Lexclusief binnen 2 weken na ontvangst van product. mocht de klacht gegrond zijn zal er gekeken worden naar een oplossing.